Spółdzielnia mieszkaniowa

Przepisy

Swoboda spółdzielni w sprawach remontów części wspólnej

Swoboda spółdzielni w sprawach remontów części wspólnej

Naczelny Sąd Administracyjny w skład którego weszło siedmiu członków podjął uchwałę o swobodzie spółdzielni. Znalazły się tam zapisy, dotyczące ograniczenia podejmowanych działań w sprawie eksploatacji oraz utrzymania części wspólnej należącej do nieruchomości. Spółdzielnia mieszkaniowa nie powinna wykonywać czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu w szczególności: modernizacji i większego remontu, nadbudowy i przebudowy, podziału nieruchomości i [...]

Styczeń 1, 2013 admin Przepisy 0

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

Podstawowe funkcje zarządu w spółdzielni mieszkaniowej to podejmowanie wszelkiego rodzaju czynności i reprezentowanie jej na zewnątrz. Jednak działanie zarządu musi być należycie umocowane, gdyż może skutkować nieważnością wcześniej podjętych czynności. Skład i liczba członków zarządu określona jest przez statut spółdzielni. W spółdzielni mieszkaniowej zarząd to organ kolegialny albo jednoosobowy. Jego członkami mogą być wszyscy członkowie [...]

Wrzesień 15, 2012 admin Przepisy, Zarząd 0

Statut spółdzielni mieszakniowej

Statut spółdzielni mieszakniowej

Statut musi posiadać każda spółdzielnia mieszkaniowa. Zawiera on ogół obowiązujących norm, które określają zasady jej funkcjonowania. Stanowi ona najważniejsze prawo i wiąże spółdzielnię oraz jej członków. Jest to umowa pomiędzy stronami i ma charakter cywilnoprawny. [...]

Sierpień 18, 2012 admin Przepisy 0

Spółdzielnia mieszkaniowa

Spółdzielnia mieszkaniowa

Spółdzielnia mieszkaniowa w skrócie SM jest podmiotem działającym na podstawie dwóch ustaw: ustawa z dn.16 września 1982 roku o prawie spółdzielczym, ustawa z dn. 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27) tekst jednolity z dnia 13 czerwca 2003 roku (Dz.U. 2003 Nr 119, poz. 1116). Do podstawowych zadań spółdzielni mieszkaniowych należy [...]

Lipiec 30, 2012 admin Przepisy 0