Spółdzielnia mieszkaniowa
Wspólnota a spółdzielnia mieszkaniowa
Posted On Marzec 14, 2014 | Brak komentarzy

Wspólnota mieszkaniowa jest ogółem właścicieli posiadających lokale wchodzące w skład danej nieruchomości. Powstaje ona na mocy prawa od chwili, kiedy wyodrębniony zostaje pierwszy lokal. Powstają dwie nieruchomości, które posiadają księgi wieczyste zarówno lokalową jak i [...]

Swoboda spółdzielni w sprawach remontów części wspólnej
Posted On Styczeń 1, 2013 | Brak komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny w skład którego weszło siedmiu członków podjął uchwałę o swobodzie spółdzielni. Znalazły się tam zapisy, dotyczące ograniczenia podejmowanych działań w sprawie eksploatacji oraz utrzymania części wspólnej należącej do nieruchomości. Spółdzielnia mieszkaniowa nie [...]

Reprezentowanie spółdzielni mieszkaniowej
Posted On Październik 24, 2012 | Brak komentarzy

Oświadczenie woli składane jest w imieniu spółdzielni mieszkaniowej przez dwóch członków należących do zarządu, bądź też jeden z jego członków i pełnomocnika. W przypadku kiedy mamy do czynienia z zarządem jednoosobowym oświadczenie takie składa prezes [...]

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
Posted On Wrzesień 15, 2012 | Brak komentarzy

Podstawowe funkcje zarządu w spółdzielni mieszkaniowej to podejmowanie wszelkiego rodzaju czynności i reprezentowanie jej na zewnątrz. Jednak działanie zarządu musi być należycie umocowane, gdyż może skutkować nieważnością wcześniej podjętych czynności. Skład i liczba członków zarządu [...]